پله های شیشه ای گرد مستقل را می توان معمولاً در خانه های خصوصی و ویلا یا ساختمانهای عمومی و هتل های دارای تالارهای پذیرایی اختصاصی یافت. ما همچنین سعی می کنیم راه خودمان را در طراحی پیش ببریم و برداشت هایی ایجاد کنیم که خاطره ای از خود به یادگار بگذارد. شیشه ، بتن و چوب نقش اصلی را در راه پله های گرد دارند. شیشه به عنوان یک عنصر تحمل کننده وزن سازه در هر دو طرف راه پله به عنوان دیواره شیشه منحنی عمل می کند. پله شیشه ای گرد بر اساس فضا و دکوراسیون شما طراحی می شود.

پله های شیشه ای نیز طبق ایده معماران و سازندگان ساختمان اجرا می شود. برنامه ها و ایده های خود را برای ما ارسال کنید و ما می توانیم ایده شما را توسعه دهیم یا قیمت را تنظیم کنیم. 

آدرس : تهران میدان اتریش خیابان گلها بن بست سوم پلاک ۱۸/۱

تلفن : ۴۴۹۲۹۵۱۹